طالبان: با ادامه تحریم‌ها، مهاجرت افزایش خواهد یافت

22 میزان 1400
1 دقیقه
طالبان: با ادامه تحریم‌ها، مهاجرت افزایش خواهد یافت

مقام های حکومت طالبان به آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر تحریم ادامه یابد مهاجرت افزایش خواهد یافت.

طالبان می گویند که ادامه تلاش ها برای اعمال فشار برحکومت امارت اسلامی از طریق تحریم ها ، سبب تضعیف امنیت کشور شده و اقتصاد کشور تضفیف می شود که این خود باعث افزایش مهاجرت اقتصادی خواهد شد.

امیر خان متقی ، سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه قطر گفت:” تضعیف حکومت امارت اسلامی به نفع هیچ کس نیست ، زیرا تاثیرات منفی آن می تواند به گونه مستقیم جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی از این کشور متاثر بسازد”. 

در اعلامیه ی خبری که از سوی اقای متقی به نشر رسیده است آمده است:«ما از کشورهای جهان می‌خواهیم که تحریم‌های موجود را بردارند و اجازه بدهند که بانک‌ها به گونه عادی فعالیت کنند تا گروه‌های خیریه، سازمان‌ها و حکومت بتواند معاش کارمندان را از ذخایر خود و کمک‌های بین المللی بپردازند.»

کشورهای اروپایی به گونه خاص نگران اند که در صورت سقوط اقتصادی افغانستان، تعداد زیادی از مهاجران راهی قاره اروپا خواهند شد. آنان همچنان نگرانی دارند که با افزایش مهاجرت‌ها، احتمالاً بالای کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران و پاکستان و مرزهای اتحادیه اروپا فشار بیشتر وارد خواهد شد. 

با حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان کمک های جامعه جهانی برای افغانستان بسته شدند . بانک های کشور نیز در خطر بسته شدن قرار گرفته اند.