نگرانی سیگر از محدود شدن فعالیت های ورزشی زنان در افغانستان

13 جدی 1400
1 دقیقه
نگرانی سیگر از محدود شدن فعالیت های ورزشی زنان در افغانستان

بازرس ویژه آمریکا برای باز سازی افغانستان(سیگر)  از وضع محدودیت ها بر فعالیت های ورزشی زنان در افغانستان ابراز نگرانی می کند.

سیگر براساس گزارش دیدبان حقوق بشر می گوید که امارت اسلامی دسترسی فعالیت ورزشی زنان را در افغانستان محدود کرده است .

سیگر می افزاید: گزارش های که از سوی دیدبان حقوق بشر در مورد وضع محدویت ها بر زنان افغانستان نشر می شود نگران کننده است و تاثیر منفی می گذارد. 

سیگر یادآوری می کند : ” ممنوعیت بر ورزش زنان از سوی طالبان و محدودیت دسترسی زنان به خدمات بهداشتی بر اساس قوانین طالبان از بهر همراهی شدن زنان از سوی یک فرد محرم ، به تازه گی وضع شده است”.

به دنبال مقررۀ جدید طالبان مبنی بر اینکه، پس از این زنان بدون محرم نمی‌توانند به سفرهای طولانی بروند، هدر بار، رییس بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر به این اقدام طالبان واکنش نشان داد و آن را “زندانی کردن زنان” توصیف کرد.

زنان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان از دسترسی به ورزش بازمانده اند و تعدادی از زنان ورزش کار خارج از کشور سفر کردند.

شماری از زنان. ورزشکار در واکنش به وضع این محدودیت ها می گویند که ما نگران آینده خود هستیم که مبادا بطور کامل از دسترسی به ورزش محروم شویم .