آغاز طوفان توییتری وهشتک در جهان برای نجات پناهجویان افغانستان در اندونیزیا

19 جدی 1400
1 دقیقه
آغاز طوفان توییتری وهشتک در جهان برای نجات پناهجویان افغانستان در اندونیزیا

فعالین کاربران افغان در شبکه های اجتماعی از طریق هشتک” #HelpRefugees_Indonesia” و طوفان توییتری خواهان توجه جدی سازمان ملل متحد ، سازمان ها  و کشور ها  به وضعیت پناهجویان گیرمانده افغانستانی در اندونیزی شدند. این کمپاین در سراسر جهان با نشر عکس ها از وضعیت پناهجویان در اندونیزی آغاز شده است .

شماری از هنرمندان برجسته ای افغانستان نیز به این هشتک پیوسته است.