سازمان ملل متحد: حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است

23 جدی 1400
1 دقیقه
سازمان ملل متحد: حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است

هفته نامه روزنه صلح : مرکز هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در توییت خویش روز گذشته نگاشت که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است و دختران و زنان بیش تر ازپیش باید مورد حمایت قرار گیرد.

این سازمان افزوده است که یکی از هدف کمک های بشردوستانه ما به افغانستان افزایش کمک بشردوستانه به زنان و دختران در این کشور است.

مرکز هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد تأکیید کرده است که زنان در افغانستان به چالش های جدی مواجه هستند ، باید با ارائه خدمات حفاظتی ، کمک های غذایی ، صحی و آموزشی و ایجاد فرصت های شغلی  مورد حمایت جدی قرار گیرند.

 با مسلط شدن طالبان بر افغانستان ، زنان از کار بازمانده اند و فرصت های شغلی از آنها گرفته شده است و در یک آینده مبهم به سر می برند.

روز قبل کارمندان زن در بخش های ملکی در یک نشست خبری با افراز نگرانی از وضعیت زنان درافغانستان  گفتند که  دچار آسیب های اقتصادی  و روانی هستند.

این زنان در اعلامیه گفتند که آنان ۲۸ درصد نیروی کار اداره های عامه خدمات ملکی افغانستان هستند و اما همه پس از سقوط حکومت پشین ، خانه نشین شده اند.

این زنان به این باور هستند  که از یکطرف تداوام خانه نشینی  زنان سبب فرار مغز ها و از دست رفتن نیروی متخصص و کار فهم می شوند و از طرف دیگر سرکوب زنان حکومت فعلی را متلاشی خواهد کرد.

مقام های امارت اسلامی گفته اند که روی طرح فرصت های شغلی زنان مطابق شریعت اسلامی کار می کنند.