امارت اسلامی مانع برگزاری نشست خبری نهاد های رسانه یی شد

6 دلو 1400
1 دقیقه
امارت اسلامی مانع برگزاری نشست خبری نهاد های رسانه یی شد

نهاد های رسانه ای افغانستان می گویند قرار بود امروز یک نشست خبری در باره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در کشور داشته باشند ، اما اجازه برگزاری این نشست از طرف امارت اسلامی داده نشد.

فدراسیون نهاد های خبرنگاران و رسانه های افغانستان در اعلامیه یی که در پیوند به منع برگزاری نشست از سوی طالبان منتشر کرده است ، می گوید که نیروی طالبان به دلیل نامعلوم مانع این نشست شدند.

میر علی اصغر اکبرزاده ، رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفت:« امروز ششم دلو تمام رسانه های ملی و بین المللی برای پوشش این نشست خبری مهم در محل کنفرانس حضور داشتند که مسوولان امارت اسلامی مانع نشست شدند».

مسوولان نهاد های رسانه ای می گویند که دلایل اصلی لغو این نشست معلوم نیست و مسوولان رسانه ای امارت اسلامی نیز در این رابطه صحبت نکرده اند.

این در حالی است  که براساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز با مسلط شدن طالبان برافغانستان ۴۳ درصد از رسانه ها متوقف و ۶۰ درصد از خبرنگاران افغانستان خانه نشین شده اند.

همچنان با حاکمیت طالبان نه تنها رسانه ها به مشکلات اقتصادی جدی مواجه اند و بلکه خبرنگاران رسانه ها  باخشونت ها روبرو اند.