سید باقر محسنی ، منتقد سیاسی از سوی طالبان بازداشت شد

14 حوت 1400
1 دقیقه
سید باقر محسنی ، منتقد سیاسی از سوی طالبان بازداشت شد

خانواده سید باقر محسنی می گوید که باقر محسنی دیروز ( جمعه ۱۳حوت ) از سوی طالبان فراخوانده شده بود  و دیگر به خانه برنگشت. 

اقای محسنی  در تلویزیون ها از سیاست و برخورد طالبان همواره انتقاد  می کرد.

مسولین ر سانه ای امارت اسلامی هنوز بازداشت باقر محسنی را  تایید نکرده اند