دستور طالبان به تلویزیون‌های محلی: نشرات تلویزیون بی‌بی‌سی به زبان‌های پشتو و ازبیکی را متوقف کنید

7 حمل 1401
1 دقیقه
دستور طالبان به تلویزیون‌های محلی: نشرات تلویزیون بی‌بی‌سی به زبان‌های پشتو و ازبیکی را متوقف کنید

هفته نامه روزنه‌ی صلح: حکومت مستقر در کابل در یک اقدام نادر به شبکه‌های تلویزیونی محلی دستور داده است تا پخش تلویزیون‌های بین‌المللی از جمله بی‌بی‌سی به زبان‌های پشتو و ازبیکی را متوقف کنند.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، پس از این دستور طالبان، برنامه‌های خبری تلویزیون پشتو، فارسی و ازبیکی در این کشور متوقف شده است.

طارق کفاله، رییس بخش زبان‌های غیرانگلیسی بی‌بی‌سی، با بیان این‌که این اقدام طالبان نگران‌کننده بوده، افزوده است که این تحول درست در شرایط به وقوع می‌پیوندد که مردم افغانستان در وضعیت آشفته و نامشخصی قرار دارند.

او از حکومت مستقر در کابل خواسته است که در تصمیم‌شان تجدید نظر کنند و اجازه دهند تا رسانه‌های محلی، همکاری‌های‌شان را با بی‌بی‌سی فورا از سر بگیرند.

از سوی هم، هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) در واکنش به این اقدام طالبان، آن را تحول«دل‌خراش دیگر» خوانده است.

یوناما در تویتی نگاشته است:«طالبان به رسانه‌های افغانستان دستور داده که پس از این هرگونه انتقال برنامه‌های رسانه‌های بین‌المللی را متوقف کنند.»

هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل، این رفتار حکومت طالبان را اقدام «سرکوب‌گرانه‌ی دیگر علیه مردم افغانستان دانسته است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، شبکه‌ی تلویزیونی بی‌بی‌سی در هر هفته در افغانستان مخاطب دارد که به گونه‌ی مستقل و بی‌طرف نشرات دارد.

با این حال، حکومت سرپرست طالبان در این اواخر به اقداماتی روی آورده است که رفتار آن‌ها را در نزد جامعه‌ی جهانی و مردم افغانستان خدشه‌دار می‌سازد.

افزون بر اعمال چنین محدودیت‌هایی علیه رسانه‌ها، آن‌ها نیز مکاتب دخترانه را در افغانستان مسدود کرده‌اند که این امر به اعتبار حکومت طالبان به شدت آسیب خواهد زد.