ملاهبت‌الله آخوند زاده: افراد زیرسن در نهاد های نظامی سبب شرمساری می شوند، حق اشتراک در عملیات جهادی را ندارند.

7 حمل 1401
1 دقیقه
ملاهبت‌الله آخوند زاده: افراد زیرسن در نهاد های نظامی سبب شرمساری می شوند، حق اشتراک در عملیات جهادی را ندارند.

هفته نامه روزنه‌ی صلح: به تازگی، ملاهبت‌الله آخوند زاده رهبر طالبان در فرمانی، استخدام افراد زیر سن را در میان نیروهای آن‌ها ممنوع اعلام کرده است.

این فرمان که امروز یک‌شنبه(7 حمل) صادر شده، در آن تاکید کرده که افراد زیر سن به‌دلیل ناتوانی جسمی، حق اشتراک در عملیات جهادی را ندارند.

در این فرمان همچنان آمده که موجودیت کودکان در نهادهای نظامی سبب ایجاد فتنه و شرم‌ساری نیروهای طالبان می‌شوند و به همین منظور، در صورت تخلف از این فرمان، مسوولین خلع سلاح خواهند شد.

پیش از این نیز، کمیسیون تصفیه‌ی صفوف نیروهای طالبان، در بررسی‌های خود، تعداد زیادی از افراد زیر سن را از میان نیروهای‌شان شناسایی و اخراج کرده است.