هشدار صلیب سرخ از تعطیلی هزاران مرکز صحی در افغانستان

8 حمل 1401
1 دقیقه
هشدار صلیب سرخ از تعطیلی هزاران مرکز صحی در افغانستان

هفته نامه روزنه‌ی صلح: کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در اظهارات تازه‌ای خود اعلام کرده که هزاران مرکز صحی در افغانستان تعطیل و یاهم از فعالیت بازمانده‌اند.

این کمیته، امروز دوشنبه(۸ حمل) در رشته تویتی افزوده که با تعطیلی مراکز صحی در افغانستان، میلیون‌ها نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شده‌اند.

کمیته‌ی صلیب سرخ همچنان نوشته که بیماران در نقاط مختلف افغانستان برای درمان‌شان ناگزیرند که راه‌های طولانی را طی نمایند.

براساس گفته‌های این کمیته، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان توانایی مالی را برای پرداخت هزینه‌های درمان‌شان را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند.

این نگرانی‌ها درست پس از آن مطرح می‌شود که پس از استقرار نیروهای طالبان بر افغانستان، کمک‌های خارجی براین کشور قطع شده و این باعث شده تا اکثر مراکز صحی از فعالیت باز بمانند.

افزون براین، در هفت ماه گذشته، قیمت دارو نیز در افغانستان به گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش یافته است.