تحقیق تازه در مورد مردم افغانستان؛ ۹۶ درصد زنان افغان در رنج زندگی می‌کنند

15 حمل 1401
2 دقیقه
تحقیق تازه در مورد مردم افغانستان؛ ۹۶ درصد زنان افغان در رنج زندگی می‌کنند

هفته نامه روزنه‌ صلح: یک گزارش تحقیقی تازه نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، رنج مردم این کشور و به‌خصوص زنان به گونه‌ای فزاینده‌ای افزایش یافته و تقریبا امیدشان را نسبت به بهبود آینده از دست داده‌اند.

این گزارش، امروز دوشنبه(۱۵ حمل) از سوی «گالوپ» که یک نهاد مشاوره‌یی-تحلیلی می‌باشد، منتشر شده است. این نهاد جهانی است که به رهبران و سازمان‌ها کمک می‌کند تا مشکلات‌شان را چگونه شناسایی و حل کنند.

در گزارش این نهاد آمده که با مستقر شدن نیروهای طالبان، ۹۴ درصد مردم افغانستان خود را ضعیف پنداشته‌اند که از دید گالوپ، رنج شمرده می‌شود.

براساس این گزارش، بررسی‌های انجام‌شده از سوی گالوپ پس از تسلط طالبان صورت گرفته که میزان فقر و چالش‌های اقتصادی در میان مردم به‌شدت بلند رفته است.

گالوپ در این گزارش به وضوح بیان کرده که رنج مردم افغانستان پس از سال ۲۰۱۷ میلادی درحال افزایش بوده است، چون میزان حملات طالبان نیز از همین سال شدت گرفت.

در گزارش گالوپ همچنان تصریح شده که در اوضاع کنونی افغانستان، تقریبا همه‌ی مردم در رنج زندگی می‌کنند؛ اما رنج زنان افغان هم‌اکنون در سطح جهان مطرح است.

گالوپ در گزارش تحقیقی خود فیصدی ارایه کرده که ۹۶ درصد زنان افغانستان زندگی‌شان را ضعیف ارزیابی می‌کنند و تقریبا امیدشان را نسبت به بهود آینده از دست داده‌اند.

به گفته‌ی این نهاد، ریشه‌ی رنج زنان افغانستان به اعمال محدودیت‌های طالبان برمی‌گردد که از همه‌ی سطوح کاری حذف شده‌اند.

از زنان افغان در این گزارش پرسیده شده که در پنج سال آینده، زندگی‌شان را از صفر تا ۱۰ چند نمره می‌دهند که به‌طور میانگین، کم‌تر از ۲ نمره داده‌اند.

گالوپ افزوده که این رقم پایین‌ترین سطح در روند جهانی گالوب برای زنان در هر کشوری به حساب می‌رود.