طالبان، حضور دختران دانش‌جو را در نشست‌های علمی مردان ممنوع کرد

15 حمل 1401
1 دقیقه
طالبان، حضور دختران دانش‌جو را در نشست‌های علمی مردان ممنوع کرد

هفته نامه روزنه‌ صلح: هم‌زمان با افزایش محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان، به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان، حضور زنان و دختران دانش‌جو را در نشست‌های علمی مردان ممنوع قرار داده است.

 وزارت تحصیلات عالی طالبان، روز دوشنبه(۱۵ حمل) رسما به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کابل مکتوب صادر کرده و در آن دستور داده است که پس از این، دختران دانش‌جو اجازه‌ی اشتراک در نشست‌های علمی مردان را ندارند.

این وزارت همچنان از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی خواسته که نشست‌های علمی زنان و مردان را به‌طور جداگانه تنظیم کنند و نباید در برنامه‌های زنان، مردان اشتراک کنند.

در این مکتوب همچنان تاکید شده که برنامه‌های فراغت دانش‌جویان دختر با حفظ حجاب اسلامی برگزار گردد و دختران نیز حق ندارند که تصاویری از از مراسم فراغت‌شان را در شبکه‌های اجتماعی همه‌گانی کنند.

هفت ماه پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان به گونه‌ی روزافزون وضع می‌شوند.

منع ممنوعیت آموزش دختران بالای صنف ششم، حذف زنان از ساختار ادارات و ممنوعیت سفر زنان بدون محرم از مواردی‌اند که طالبان در هفت ماه گذشته وضع کرده‌اند.