نمایندگان ۵۰ کشور خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند

18 حمل 1401
1 دقیقه
نمایندگان ۵۰ کشور خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند

هفته نامه روزنه‌ی صلح: سازمان جهانی یونسکو، روز پنج‌شنبه (۱۸ حمل) نشستی را با حضور نمایندگان ۵۰ کشور در مورد وضعیت آموزش کودکان و دختران افغانستان و اوکراین برگزار کرد.

در این نشست، سازمان یونسکو از نمایندگان ۵۰ کشور به‌شمول بریتانیا و فلند از حق آموزش دختران و زنان افغانستان اعلام حمایت کردند.

نمایندگان این کشورها در این نشست، خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه از سوی طالبان در افغانستان شدند.

این نشست که با محوریت آموزش دختران و زنان افغانستان و اوکراین برگزار شده، نمایندگان این کشورها از سازمان یونسکو خواست تا وضعیت آموزش را در این کشورها(افغانستان و اوکراین) مورد ارزیابی قرار دهد.

از مسدود نگهداشتن مکاتب دخترانه در افغانستان حدود ۲۰۰ روز می‌گذرد و با گذشت زمان، فشارهای جهانی علیه طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب افزایش یافته است.

با وجود این فشارها، اما حکومت سرپرست طالبان تاهنوز تن به بازگشایی مکاتب دخترانه نداده است.