مجمع علمی علمای دینی: زنان در کنار مردان حق دارند که علوم شرعی و عصری را بیاموزند

22 حمل 1401
1 دقیقه
مجمع علمی علمای دینی: زنان در کنار مردان حق دارند که علوم شرعی و عصری را بیاموزند

هفته نامه روزنه‌ی صلح: هم‌زمان با واکنش‌های گسترده در خصوص عدم بازگشایی مکاتب دخترانه، این‌بار مجمع علمی علمای دینی از طالبان خواسته که مکاتب دخترانه را هرچه زودتر بازگشایی کنند

این مجمع، روز دوشنبه(۲۲ حمل) با نشر بیانیه‌ای گفته که زنان در کنار مردان حق دارند که علوم شرعی و عصری را بیاموزند تا به عنوان دانشمند در توسعه‌ی جامعه سهیم باشند.

در بیانیه‌ی مجمع علمی علمای دینی آمده است:«با توجه به نصوص شرعی و مطالعه‌ی میراث بزرگ شرعی، چنین مشهود است که زن مومن در کنار مرد کاملا حق دارد که علوم شرعی و عصری را بیاموزد و به عنوان یک عالم و متعلم از یک‌سو به پیشرفت جامعه کمک کند و از سوی دیگر از فضیلت بزرگ دانش برخوردار شود. به همین دلیل است که ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که درهای آموزش را به روی دختران بگشاید و همه‌ی موانع را در این زمینه برطرف کند.»

در این بیانیه افزوده شده که حکومت طالبان باید یک محیط مساعد را برای آموزش ایجاد کند تا دختران بتوانند با اطمینان کامل و با توجه به التزام شرعی آموزش ببینند.

این مجمع همچنان تاکید ورزیده است که باید برای دختران برنامه درسی و محیط ویژه فراهم شود.