جنایت‌ جنگی در اوکراین مستندسازی می‌شود

4 ثور 1401
1 دقیقه
جنایت‌ جنگی در اوکراین مستندسازی می‌شود

Local residents walk past a building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 3, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

هفته نامه روزنه صلح: انستیتوت «پیلتسکی» برلین که پیشینه‌ی مستندسازی از جنایت‌های نازی در قرن بیستم را دارد، اعلام کرده که با استفاده از تجارب خود، جنایت جنگی در اوکراین را مستندسازی می‌کند.

مانتویش فالکافسکی، معاون ریاست انستیتوت پیلتسکی در این مورد گفته است:«ما با استفاده از تجربه‌ای که داریم در حال جمع‌آوری گزارش شاهدان عینی در مورد جنایات جنگی در اوکراین هستیم.»

فالکافسکی همچنان افزوده که رویدادهای جنایات جنگی که درج پرسشنامه می‌گردد، شامل تخریب زیربناهای غیرنظامی، اماکن تاریخی، خشونت‌های جنسی و سایر واقعات دیگر خواهد بود که از شاهدان پرسیده می‌شود.

به گفته‌ی او، این پرسشنامه با همکاری کارشناسان حقوقی ترتیب شده است تا اطمینان حاصل شود که جمع‌آوری چنین معلومات از لحاظ قانونی با جنگ مرتبط است.

با این حال، دفتر حقوق بشر سازمان ملل‌متحد نیز دو روز پیش اعلام کرد که شواهد فزاینده‌ی از جنایات جنگی روسیه در اوکراین دیده می‌شود که نشان‌دهنده رویدادهای گلوله‌باری و اعدام‌های فراقانونی می‌باشد.

این دفتر همچنان احتمال داد که به نظر می‌رسد در اوکراین نیز در جریان جنگ از سلاح‌هایی کار گرفته شده که استعمال آن غیرمجاز بوده است.

پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، بیش از ۵.۲ میلیون اوکراینی مجبور به ترک کشور‌شان شده‌اند و نزدیک به ۷.۲ میلیون نفر در داخل کشور بیجا شده‌اند.

افزون براین، هزاران نفر به شمول زنان و کودکان در جنگ اوکراین کشته و زخمی شده‌اند و زیربنا‌های این کشور نیز ویران شده است.