سازمان ملل: ممنوعیت کاری زنان افغان ویرانگر است

7 ثور 1401
1 دقیقه
سازمان ملل: ممنوعیت کاری زنان افغان ویرانگر است

هفته نامه روزنه صلح: سازمان ملل‌متحد در اظهارات تازه‌ای با اشاره به ممنوعیت کاری زنان افغان، اعلام کرده که تداوم این وضعیت، به اقتصاد افغانستان بیشتر آسیب خواهد زد.

نهاد سازمان ملل‌متحد در امور جنسیتی و توان‌مندسازی زنان، امروز چهارشنبه(۷ ثور) در تویتی، اعمال محدودیت بر اشتغال زنان و آزادی حرکت آن‌ها را از سوی طالبان نگران‌کننده خواند.

به گفته‌ی این نهاد سازمان ملل، تداوم ممنوعیت کاری برای زنان افغانستان که در آن دهه‌ها جنگ بسیاری از زنان را به عنوان تنها نان‌آور خانواده‌های‌شان برجای گذاشته، ویرانگر است.

این نهاد، موضع‌گیری‌هایش را به‌دنبال ارسال کمک‌های نقدی سازمان ملل به ولایت بامیان بیان کرده است. نهاد سازمان ملل‌متحد به تازگی کمک‌های نقدی را برای زنان در این ولایت ارسال کرده تا از زنان حمایت صورت گیرد.

حکومت مستقر در کابل، افزون ممنوعیت کاری زنان، ممنوعیت آموزش را برای دختران بالای صنف ششم نیز اعمال کرده است. حدود ۲۵۰ روز می‌شود که دختران از رفتن به مکاتب محروم شده‌اند؛ علی‌رغم فشارهای جهانی اما طالبان به اعمال فشارها تن نداده است.