طالبان یک مجری تلویزیونی را در کابل از ادامه‌ی کار در رسانه‌ها منع کرد

7 ثور 1401
1 دقیقه
طالبان یک مجری تلویزیونی را در کابل از ادامه‌ی کار در رسانه‌ها منع کرد

هفته نامه روزنه صلح: جبران لوراند، مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون کابل‌نیوز از سوی استخبارات طالبان از ادامه‌ی کار در رسانه‌ها به‌طور دایمی منع شد.

یک منبع به هفته نامه روزنامه صلح گفت که این مجری زمانی از ادامه‌ی کار در رسانه‌ها منع شد که او از یکی اعضای طالبان خواست تا در مورد چگونگی فساد اخلاقی در تفریح‌گاه قرغه‌ی کابل سند ارایه کند.

به گفته‌ی این منبع، استخبارات طالبان همچنان او را تهدید به مرگ کرده است.

با این حال، جبران لوراند پس از ۱۴ سال کار در رسانه‌ها، از شبکه تلویزیونی کابل‌نیوز استعفا داده است.

گفتنی است، طالبان در هشت ماه گذشته فشارهای متعددی را علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها اعمال کرده است و به‌دلیل تداوم این فشارها، صدها رسانه‌ از فعالیت بازمانده‌اند.