محدودسازی زنان افغانستان؛ شورای امنیت سازمان ملل‌متحد نشست برگزار می‌کند

21 ثور 1401
1 دقیقه
محدودسازی زنان افغانستان؛ شورای امنیت سازمان ملل‌متحد نشست برگزار می‌کند

هفته نامه روزنه صلح: به‌دنبال افزایش محدودیت‌های جدی علیه زنان افغانستان از سوی طالبان، اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل‌متحد با محوریت زنان و حقوق بشر در افغانستان نشست برگزار می‌کند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، براساس پیشنهاد دولت ناروی فردا پنج‌شنبه(۲۲ ثور) برگزار می‌شود و در این نشست، وضعیت حقوق بشر، آزادی زنان و دختران و اعمال محدودیت‌های جدید طالبان بحث خواهد شد.

اخیرا، حکومت مستقر در کابل، حجاب کامل را بر زنان افغانستان اجباری کرد و طالبان نیز در دستورالعمل جدید سفارش کرد که پوشیدن برقع یا چادری، بهترین نوع حجاب خواهد بود.

جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به این دستورالعمل طالبان واکنش جدی نشان دادند و به طالبان اعلام کردند که چنین اقداماتی، بر روابط طالبان و جامعه‌ی جهانی تاثیر منفی خواهد داشت.

ایالات متحده‌ی امریکا صریح اعلام کرد که در صورتی‌که طالبان محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان را لغو نکند، حکومت کنونی در کابل را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار خواهد داد.