یک خبرنگار در کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است

24 ثور 1401
1 دقیقه
یک خبرنگار در کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است

هفته نامه روزنه صلح: گزارش‌ها می‌‌رساند که نیروهای طالبان روز جمعه(۲۳ ثور) شماری از خبرنگاران از مربوطات چهارراهی قنبر شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

منابع به هفته نامه روزنه صلح می‌‌گویند که این خبرنگاران درست زمانی بازداشت شدند که آن‌ها برای پوشش خبری انفجار چهارراهی قنبر رفته بودند.

جواد اعتمادی، یکی از خبرنگارانی است که با گذشت ۲۴ ساعت هنوزهم در چنگ طالبان است.

نزدیکان این خبرنگار می‌گویند که خانواده اعتمادی هیچ سرنخی از او در دست ندارند و به‌شدت نگران وضعیت جسمی و روحی‌اش هستند.

گفته می‌شود که روز گذشته انفجاری در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده بود و طالبان این انفجار را از دید رسانه‌ها کتمان کرد.

با این حال، در این اواخر میزبان بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران از سوی نیروهای طالبان افزایش یافته است.