طالبان نمایش چهره‌ زنان مجری را در برنامه‌های تلویزیونی ممنوع اعلام کرد

29 ثور 1401
1 دقیقه
طالبان نمایش چهره‌ زنان مجری را در برنامه‌های تلویزیونی ممنوع اعلام کرد

هفته نامه روزنه صلح: به تازگی حکومت سرپرست طالبان در کابل به تمامی شبکه‌های تلویزیونی افغانستان دستور داده که مجریان زن باید در جریان اجرای برنامه تلویزیونی ماسک بپوشند و چهره‌ی‌شان نمایش داده نشوند.

این دستور از سوی ماموران وزارت امر به معروف و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز گذشته به تمامی شبکه‌های تلویزیونی ابلاغ شده است.

شبکه‌ی تلویزیونی طلوع با تایید این موضوع گفته که پس از این گردانندگان زن در جریان اجرای برنامه‌های تلویزیونی، روی‌شان را بپوشانند.

ماموران امر به معروف طالبان و وزارت اطلاعات و فرهنگ، این دستور را قطعی و غیرقابل بحث خوانده است.

در چند ماه گذشته، حکومت سرپرست طالبان، بیشترین محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال زنان و دختران افغانستان روی دست گرفته است.

با استقرار حکومت آن‌ها، زنان و دختران خانه‌نشین شده و از آموزش و رفتن به ادارات محروم شده‌اند.

اعمال محدودیت‌های طالبان علیه زنان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، هرچند جامعه‌ی جهانی واکنش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، اما تاثیر چندانی نداشته است.