بنت در نشست شورای حقوق بشر: طالبان در پی محو کامل زنان و دختران هستند

11 سرطان 1401
1 دقیقه
بنت در نشست شورای حقوق بشر: طالبان در پی محو کامل زنان و دختران هستند

روزنه صلح: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل‌متحد برای افغانستان می‌گوید که هدف طالبان فقط تبعیض جنسیتی نه بلکه آن‌ها در پی محو کامل زنان و دختران هستند.

بنت این اظهارات را روز شنبه(۱۱سرطان) در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد که با محوریت زنان و دختران افغانستان برگزار شده بود، بیان کرده است.

او سفری که به افغانستان داشت، اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران این کشور را به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کرد.

طبق اطلاعات بنت، از مناطق تحت کنترل طالبان در زمان حکومت پیشین بیان‌گر این است که تضعیف حقوق زنان و دختران در ایدیولوژی طالبان نقش اساسی را دارد.

به گفته‌ی گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل‌متحد، علی‌رغم تعهدات حکومت سرپرست طالبان در خصوص رعایت حقوق زنان و دختران اما مقام‌های حکومت فعلی آهسته آهسته تبعیض علیه زنان را مطابق دوره حاکمیت پیشین‌شان بازگردانده‌اند.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل همچنان خاطرنشان ساخت که مقام‌های طالبان وعده کرده که به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که توسط دولت پیشین امضا گردیده، تا حدودی‌که در تضاد با شریعت نباشد، احترام خواهند کرد.

بنت بیان کرد که هدف طالبان فقط تحمیل تفکیک جنسیتی نه، بلکه آن‌ها در پی محو کامل زنان از جامعه هستند.