عدم اسکان مجدد پناهجویان افغان در اندونیزیا؛ مهاجران در یک سال بیش از صد بار تظاهرات کرده‌اند

10 اسد 1401
2 دقیقه
عدم اسکان مجدد پناهجویان افغان در اندونیزیا؛ مهاجران در یک سال بیش از صد بار تظاهرات کرده‌اند

روزنه صلح: پناهجویان افغان در اندونیزیا در یک سال گذشته، ۱۰۱ بار در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل‌متحد در امور پناهندگان(UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت راه‌اندازی کرده‌اند.

عزت احمدی، یکی از پناهندگان افغان در اندونیزیا به روزنه صلح، گفته است که از ماه سپتامبر سال گذشته‌ی میلادی تاکنون ۱۰۱ بار تظاهرات مدنی را در شهر میدان اندونیزیا راه‌اندازی کرده است و در این مدت، نامه‌هایی را جهت اسکان مجدد به کشورهای مهاجرپذیر ارسال کرده‌اند.

به گفته‌ی این پناهنده‌ افغان، از مدتی‌که تظاهرات و اعتراضات مدنی در اندونیزیا راه‌اندازی شده، به‌دلیل بی‌سرنوشت بودن و عدم اسکان مجدد تاکنون ده نفر از پناهندگان جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

با توجه به این امر، تظاهرات پناهندگان افغان هم در میان چالش‌های دیگری که در این کشور وجود دارند، یک مسله مهم از دیدگاه دولت اندونزی شناخته شده است.

پناهندگان افغان از سال‌های  ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی بدین سو در اندونزیا در یک محرومیت و آینده‌ی نا‌معلوم به‌سر می‌برند‌ و کمیساریای عالی ملل‌متحد در امور پناهندگان در این خصوص توجه نداشته و این امر باعث شده که پناهندگان دست به اعتراضات مدنی در پیوند به عدم سرنوشت مشخص‌شان، بی‌توجهی و کم‌کاری دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل‌متحد در امور پناهندگان که پروسس اسکان مجدد پناهندگان را برعهده دارد، بزنند.

این پناهنده افغان همچنان خاطرنشان ساخته که اعتراضات مدنی به‌روش‌های مختلف در این شهر و هفت شهر دیگر راه اندازی شده است که با شکل‌گیری تظاهرات‌های مدنی جلو دفتر سازمان‌های‌ بین‌المللی و دفاتر دولت اندونزیا شروع شد و سپس در طی یک دوره ۵۲ روزه با پهن نمودن خیمه‌های تحصن، این دادخواهی‌ به یک روند مبدل گردید.

او همچنان بیان کرده که با گذشت بیش از ۵۰ روز از خیمه‌های تحصن پناهندگان، اما نیروهای امنیتی اندونیزیا با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، این خیمه‌ها از میان برداشته شد و درحال حاضر روند دادخواهی پناهندگان به شکل راهیپمایی هفته‌ی دو روز برگزار می‌شود.

با این حال، نزدیک به یک سال از روند دادخواهی پناهندگان افغان می‌گذرد؛ اما مسوولان مربوطه به مطالبه‌ی جمعی پناهندگان پاسخ روشن و واضح ارایه نکرده‌اند.