طالبان: تا نهایی شدن یک طرح مکاتب دخترانه باز نخواهد شد

25 اسد 1401
1 دقیقه
طالبان: تا نهایی شدن یک طرح مکاتب دخترانه باز نخواهد شد

روزنه صلح : وزارت معارف طالبان می گوید که در بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسولیت داریم و اما تا زمانیکه یک طرح برای بازگشایی مکاتب دخترانه نهایی نشود ، مکاتب باز نخواهد شد.

عزیز احمد رایان ، سخنگوی وزارت معارف طالبان امروز (سه شنبه ۲۵ اسد) به رسانه ها گفت هر زمانی که طرح بازگشایی مکاتب از سوی عالمان دینی و شورای رهبری طالبان مورد تآیید  قرار گرفت ، مشکل بازگشایی مکاتب دخترانه حل خواهد شد.

اقای رایان به انتقاد از رسانه ها گفت که رسانه ها از موضوع آموزش دختران دوره های متوسطه و لیسه بر ضد حکومت طالبان استفاده  می کنند و او بسته ماندن مکاتب دخترانه را موقتی گفت.

او افزود: “اصلاً در تمام امارت اسلامی هیچ کسی چه در موقف بالا و چه در موقف پایین با آموزش دختران مخالف نیستند، اما در زمینۀ میکانیزم، طرح، میتود، دربارۀ وقت، پالیسی و راهکار برخی مسایل وجود دارد که هنوز تمام رهبری امارت اسلامی و نهادهای مسوول به تفاهم و نتیجه نرسیده اند”.

یک سال از بسته ماندن مکاتب دخترانه میگذرد و طالبان در یک سال گذشته موارد طرح ، حجاب و تصمیم  شورای رهبری طالبان را در بازگشایی مکاتب دخترانه مطرح کرده اند.

بر اساس تخمین یونیسف با حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته کردن مکاتب دخترانه  نزدیک یک میلیون دختر از حق تحصیل محروم شده اند.