اعضای پارلمان بریتانیا: هزاره ها در معرض خطر نسل کشی قرار دارند ؛ سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که هزاره ها دسترسی به کمک های بشردوستانه دارند.

13 سنبله 1401
1 دقیقه
اعضای پارلمان بریتانیا: هزاره ها در معرض خطر نسل کشی  قرار دارند ؛ سازمان ملل باید  اطمینان حاصل کند که هزاره ها دسترسی به کمک های بشردوستانه دارند.

روزنه صلح: اعضای پارلمان بریتانیا در گزارش تحقیقی تازه ی خود تحت عنوان « وضعیت هزاره ها در افغانستان » دیروز ( شنبه ۱۲ سنبله ) از وضعیت هزاره ها در افغانستان ابراز نگرانی چدی نموده اند و گفته اند:« هزاره ها در افغانستان در معرض خطر نسل کشی از سوی طالبان و داعش قرار دارند».

این تحقیق برای آشکار کردن جنایات و تامین امنیت هزاره ها در افغانستان و پاکستان  توسط پنج عضو مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا انجام گرفته است .

در این گزارش آمده است که امدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱   تاثیر منفی قابل توجهی در وضعیت و پیشرفت هزاره ها که در بیست سال اخیر انجام گرفته است، گذاشته است.  

اعضای پارلمان پریتانیا در این گزارش خود گفته اند که در نیمه اول سال ۲۰۲۲ صدها نفر از اعضای جامعه هزاره در حملات هدفمند کشته وتعدادی زیادی هم زخمی شده اند.

در این گزارش از دولت ها خواسته شده است که برای جلوگیری از خطر نسل کشی هزاره ها در افغانستان  باید در راستای تعهدات خود مطابق ماده اول کنوانسیون نسل کشی اقدام کنند.  

اعضای پارلمان بریتانیا در این گزارش خود از سازمان ملل متحد خواسته اند که باید سازمان ملل خود را مطمین کند از چگونگی دسترسی هزاره ها به کمک های بشردوستانه در افغانستان.