جایزهٔ صلح نوبل به سه فعال حقوق بشر از بلاروس ، روسیه و اوکراین اعطا شد

15 میزان 1401
1 دقیقه
جایزهٔ صلح نوبل به سه فعال حقوق بشر از بلاروس ، روسیه و اوکراین اعطا شد

روزنه صلح: کمیتهٔ جایزهٔ صلح نوبل امروز (۱۵ میزان) جایزهٔ صلح نوبل سال ۲۰۲۲ را به سه فعال حقوق بشر از کشور های بلاروس ، روسیه  و اوکراین اهدا کرد.

این جایزهٔ به الس بیالیاتسکی ، فعال حقوق بشر از بلاروس ، گروه یاد بود از حقوق روسیه و مرکز آزادی های مدنی اوکراین که ثبت قربانیان جنگ اوکراین را انجام میدهد ، اعطا شد.

بیالیاتسکی بنیانگذار گروه حقوقی موسوم  به ویاسنا است، او چندین بار از سوی حکومت بلاروس زندانی شده است . بیالیاتسکی  ۶۰ ساله در آخرین بار از جولای ۲۰۲۱ به  این سو در زندان به سر می برد.

کمیته جایزه صلح نوبل از حکومت بلاروس خواسته  است که بیالیاتسکی را از زندان آزاد کند.

خانم بریت ریس اندرسن ، رئیس کمیتهٔ جایزه صلح نوبل دلیل انتخاب سه فعال حقوق بشر از سه کشور را به نمایش گذاشتن اهمیت جامعه مدنی  برای صلح و دموکراسی گفت و او افزود که این شخصیت ها تلاش های برجسته ای  رابرای ثبت جرایم جنگی ، نقض حقوق بشر و سوی استفاده  از قدرت را ثبت کرده اند.

جایزه صلح نوبل یکی از شش جایزه ای است که توسط شیمیدان سویدنی، آلفرد نوبل در سال 1895 تأسیس شد. این جایزه از نظر به رسمیت شناختن بزرگ ترین جایزه در نظر گرفته می شود، زیرا به افرادی اعطا می شود که “بزرگترین منافع را به بشریت انجام  داده اند”. پنج جایزه دیگر در بخش های ادبیات، فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی و علوم اقتصادی اهدا می شوند.