روز جهانی حقوق بشر؛ ملل متحد: رفتار طالبان ظالمانه و غیر انسانی است

19 قوس 1401
1 دقیقه
روز جهانی حقوق بشر؛ ملل متحد: رفتار طالبان ظالمانه و غیر انسانی است

روزنه صلح : هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ( یوناما) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در اعلامیه ای گفته است که وضعیت حقوق بشر درافغانستان به شدد نگران کننده است و رفتار های که اکنون طالبان دارند ظالمانه و غیر انسانی است.

در اعلامیه ای یوناما که امروز ( شنبه ، 19 قوس) منتشر شده آمده است: “طالبان مجازات جسمانی را افزایش داده اند ؛این نوع رفتار طالبان ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیر آمیز است. این نوع رفتار مطابق معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان نیز عضو ان است ، ممنوع است”.

یوناما از طالبان خواسته است که تمامی اقدامات که حقوق اولیه افغان ها به ویژه حقوق زنان ودختران را محدود می کند ، لغو کنند.

طالبان در 16 ماه حکومت خود به سرکوب و بازداشت های خود سرانه خبرنگاران ، فعالان جامعه مدنی و معترضان ادامه داده اند و اکنون مجازات جسمانی را افزایش داده اند.

یک ماه می شود که ظریفه یعقوبی و چهار نفر ازفعالان حقوق زنان از سوی طالبان بازداشت شده اند و هنوز از سرنوشت این فعالان زن خبری نیست.