شورای بین المللی موسیقی: طالبان نسل کشی فرهنگی و موسیقایی می کنند، این عمل طالبان علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است

23 قوس 1401
1 دقیقه
شورای بین المللی موسیقی: طالبان نسل کشی فرهنگی و موسیقایی می کنند، این عمل طالبان علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است

روزنه صلح : شورای بین المللی موسیقی در اعلامیه ای از وضعیت فرهنگی و موسیقی در افغانستان شدید ابراز نگرانی کرده و سرکوب موسیقی را نسل کشی فرهنگی و موسیقایی  از سوی طالبان خوانده است.

این شورا گفته است که سرکوب و حذف موسیقی درافغانستان در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد هر فرد حق دارد که آزادانه درحیات فرهنگی اجتماعی شرکت کند و از هنر موسیقی لذت ببرد.

این نهاد بین المللی حامی موسیقی در جهان محدویت بر پنج حق موسیقی«شنیدن ، دسترسی ، آموزش ، اجرا وثبت پارچه های موسیقی» را از سوی طالبان نقض و پامال کردن حقوق مردم دانسته است.

شورای بین المللی موسیقی در اعلامیه ای خود از هنرمندان خواسته است که علیه “تخریب سیستماتیک و امحای حیات موسیقایی در جامعه  افغانستان” صدا بلند کنند.

شورای بین المللی موسیقی در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده است وتنها نهاد بین المللی برای حمایت از حقوق هنرمندان موسیقی در جهان است.

این در حالی است که با حاکمیت طالبان بر افغانستان نه تنها موسیقی از سوی طالبان ممنوع شده است بل و هر روز هنرمندان و علاقه مندان موسیقی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.