مرکز خبرنگاران افغانستان، خبر آزادی فیض الله فیض بخش را تایید کرد

14 جدی 1401
1 دقیقه
مرکز خبرنگاران افغانستان، خبر آزادی فیض الله فیض بخش را تایید کرد

روزنه صلح : فیض الله و همکار امریکایش،در تاریخ ۲۶ اسد سال جاری در منطقه شیرپور کابل، هنگام تصویر برداری از محل کشته شدن رهبر القاعده در کابل باز داشت شدند.
ایور شیرر، خبرنگار و فیلمساز آمریکایی در اواخر ماه قوس از جمله دو شهروند آمریکایی بود که توسط طالبان آزاد و به آمریکا باز گشت.
اما مقامات آمریکایی هیچ توضیحی در مورد اینکه این شهروند آمریکا باچه شرطی رها شده اند، ندادند.
در حالیکه تام وست، نماینده آمریکا برای افغانستان از رهایی آنان استقبال کرده بود.
با اینکه،خانواده فیض بخش از زمان بازداشت تا زمان آزادی او از سرنوشت و محل نگهداری فیض الله اطلاع نداشتند.
ایور شیرر، با مجوز کار در افغانستان فعالیت داشت. او قبل از باز داشت، چند باراز سوی وزارت خارجه طالبان احضار و مورد پرس و جو قرار گرفته بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان در یک گزارشی گفته بود که خالد قادری، خبرنگار رادیو نوروز، فیض الله فیض بخش وقدرت الله تکرار، خبرنگار تلویزیون زرغون سه خبرنگار هستند که بند طالبان می‌باشند.
این در حالیست که خالد قادری هم آزاد شده است.