کارت شناسایی نیروهای امنیتی طالبان در جیب آدم ربایان

14 جدی 1401
1 دقیقه
کارت شناسایی نیروهای امنیتی طالبان در جیب آدم ربایان

روزنه صلح : افرادی، شب گذشته در حال اختطاف یک تاجر در کابل کشته شدند.

موسی جان ابراهیم، معاون فرماندهی امنیه طالبان برای کابل می‌گوید: اختطاف گران یک تاجر به نام محمد ابراهیم قاسمی را می‌خواستند با خود ببرند، اما نیروی این گروه مداخله کرده وی را در ساحه تایمنی کابل نجات دادند.

به گفته او، چهار آدم ربا گشته و دو نفر فرار کردند.

مقام های طالب بعد از حادثه گفتند که آدم ربایان را کشته و تاجر را نجات داده‌اند، اما با نشر اسنادی که بعدا از از جیب آدم ربایان یافت و در صفحات مجازی نشر شد اختطافچیان از اعضای این گروه بودند.

این در حالیست که، کارت هویت آدم ربایان مربوط به وزارت داخله واز اعضای پولیس این گروه است.