رئیس حقوق بشر ملل متحد درواکنش به دستورات طالبان علیه زنان افغانستان : سرکوب زنان سیستماتیک و بی پیشینه است و اما در نهایت شکست خواهد خورد.

16 جدی 1401
1 دقیقه
رئیس حقوق بشر ملل متحد درواکنش به دستورات طالبان علیه زنان افغانستان : سرکوب زنان سیستماتیک و بی پیشینه است و اما در نهایت شکست خواهد خورد.

روزنه صلح : ولکر ترک ، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در واکنش به دستورات تازه طالبان علیه زنان افغانستان  وضعیت زنان را در افغانستان بد ترین توصیف کرد وگفت سرکوب زنان به روش سیستماتیک و بی پیشینه جریان دارد که در نهایت این عملکرد های زن ستیزانه شکست خواهد خورد.

ولکر در این مصاحبه خود با خبرگزاری فرانس پرس گفت پس از ۷۵ سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش ها برای سلب حقوق زنان و دختران جریان دارد.

او گفت می خواهد در زمان مناسبت به افغانستان سفر خواهد کرد و با مقام های کابل گفتگوی مستقیم خواهد داشت تا مقامات طالبان را متقاعد کند که زنان در توسعه کشورشامل شوند.

کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تاکید کرد که این سیاست ها افغانستان را بی ثبات خواهد کرد و افزود که ” این محدویت های غیر قابل درک بر زنان ودختران نه تنها باعث افزایش درد و رنج همه افغان ها می شود، بلکه می ترسم خطری فراتر از مرز های افغانستان نیز ایجاد کند.”

این سخنان ولکر ترک زمانی مطرح می شود که با دستورات طالبان زنان افغانستان اکنون نمی توانند کار و تحصیل کنند.