سازمان همکاری اسلامی می گوید که ممانعت زنان از تحصیل و کار خلاف شریعت است؛ طالبان: این مشکل رفع خواهد شد

23 جدی 1401
1 دقیقه
سازمان همکاری اسلامی می گوید که ممانعت زنان از تحصیل و کار خلاف شریعت است؛ طالبان:  این مشکل رفع خواهد شد

روزنه صلح : طالبان در واکنش به خواست سازمان همکاری اسلامی که گفته اند ممنوعیت تحصیل ، آموزش و کار زنان خلاف شریعت و سنت پیامبر است ، می گوید که تشویش سازمان همکاری اسلامی قابل درک است و دراین رابطه گام موقتی برداشته ، این مشکل حل خواهد شد.

سازمان هکماری اسلامی که ۵۷ عضو دارد ، در نشستی عربستان سعودی  روزگذشته از طالبان خواست که ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان خلاف شریعت است و باید در تصمیم خویش تجدید نظر کند.