عفو بین الملل از اعضای نشست سازمان ملل متحد که قرار است امروز برگزار شود خواسته است که برلغو محدودیت ها برکار، تحصیل و آموزش زنان در افغانستان تمرکز کنند.

23 جدی 1401
2 دقیقه
عفو بین الملل از اعضای نشست سازمان ملل متحد که قرار است امروز برگزار شود خواسته است که برلغو محدودیت ها برکار، تحصیل و آموزش زنان در افغانستان تمرکز کنند.

روزنه صلح : عفو بین الملل درخبرنامه ی شام روز گذشته اعلام کرد: نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) در مورد افغانستان – فردا – باید بر چگونگی لغو ممنوعیت خفه کننده طالبان برای دسترسی زنان و دختران به کار، آموزش، ورزش و فضاهای عمومی تمرکز کند.

عفو بین المللی نگاشته است  که در 24 دسامبر 2022، طالبان به همه سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی دستور دادند که کارمندان زن را استخدام نکنند. در 20 دسامبر، آنها به همه دانشگاه ها دستور دادند که تا اطلاع ثانوی دانشجوی زن را نپذیرند. در نوامبر 2022، زنان از حق ورود به پارک ها و سالن های ورزشی در کشور محروم شدند. از زمان تسلط طالبان در اواسط سال 2022، زنان از شرکت در ورزش منع شده اند، در حالی که مدارس متوسطه دخترانه در سراسر کشور بسته شده است.

عفو بین الملل افزوده : این ضروری است که شورای امنیت سازمان ملل از کاهش شدید حقوق زنان و دختران درافغانستان جلوگیری کند.

 یمینی میشرا، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، گفت: جهان شاهد است که طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را از طریق محدودیت‌های تبعیض‌آمیز متعددی که طی چند ماه گذشته به‌سرعت اعمال کرده‌اند، تضعیف می‌کنند.

در خبر نامه عفو بین المللی امده است که با افزایش سرسام آور نرخ فقر، تصمیم طالبان برای ممنوعیت همکاری زنان با سازمان های غیردولتی، کشور را بیشتر به سمت یک بحران انسانی سوق می دهد. این محدودیت در حال حاضر به افزایش سطح مصوونیت غذایی حاد و سوء تغذیه کمک کرده است، در حالی که دسترسی زنان به حقوق اولیه، از جمله بهداشت و آموزش، کماکان کم شده است.

عفو بین الملل تاکیید کرده است که زنان و دختران افغان با رفتار بد طالبان به طور فزاینده‌ای از زندگی عمومی حذف می‌شوند و در ماه‌های آینده با بدتر شدن فاجعه انسانی، بالاترین قیمت را خواهند پرداخت، زیرا کارگران مرد دیگر نمی‌توانند خدمات حیاتی را به زنان ارائه دهند.