سازمان نجات کودکان بعد از سه هفته ممنوعیت کار زنان در افغانستان برخی فعالیت های خود را از سرمیگیرد.

25 جدی 1401
1 دقیقه
سازمان نجات کودکان بعد از سه هفته ممنوعیت کار زنان در افغانستان برخی فعالیت های خود را از سرمیگیرد.

روزنه صلح : سازمان حمایت از کودکان در اعلامیه ی امروز(15 جنوری 2023) اعلام کرده است که برخی فعالیت های خود را با تضمین داده شده پس از سه ماه ممنوعیت کار زنان توسط طالبان ، از سرمیگیرد.

دیوید رایت ، مدیرعامل این سازمان گفت: این سازمان با دستور وزارت اقتصاد طالبان در 24 دسامبر 2022 که کارمندان زن را در موسسات و نهاد های خصوصی ممنوع اعلام کرده بود ، فعالیت های خود را متوقف کرد.

وی ادامه داد که زنان 50 فیصد کارمندان ما را تشکیل میدهد و بدون زنان نمی شود فعالیت داشته باشیم.

دیوید رایت گفت”: در حالی که اکثر برنامه های ما در حالت تعلیق باقی مانده است، ما در حال شروع مجدد برخی از فعالیت ها – مانند بهداشت، تغذیه و برخی از خدمات آموزشی – هستیم که در آن تضمین های واضح و قابل اعتماد از مقامات مربوطه دریافت کرده ایم که کارکنان زن ما مصوون خواهند بود و می توانند بدون هیچ مانعی کار کنند .”

در اعلامیه این سازمان از طالبان خواسته شده است که ممنوعیت کارمندان زن را به طور کامل لغو کنند و بگذارند که سازمان های غیر دولتی فعالیت های خود را از سرگیرند.