رادیوی خصوصی هوا در پکتیا آغاز به فعالیت نشراتی کرد

30 جدی 1401
1 دقیقه
رادیوی خصوصی هوا در پکتیا آغاز به فعالیت نشراتی کرد

روزنه صلح : یک رادیوی خصوصی بنام ” هوا” در ولایت پکتیا آغاز به فعالیت کرد.

این رادیو که روی موج نشراتی ۹۶٫۱ نشرات شان تازه آغاز کرده است  برنامه در بخش های آموزشی ، تعلیمی ،تربیتی ، فرهنگی و اجتماعی نشر می کند.

براساس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران عبدالمبین مرزا ، رئیس اجرائیوی هوا گروپ و رادیو هوا از نهادهای پشتیبان رسانه ها خواستند تا در تقویه بنیه اقتصادی رسانه ها از طریق نهاد های جهانی مدافع آزادی بیان توجه جدی نمایند.

حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان که در افتتاح نشرات این رادیو اشتراک داشت بر بلند بردن کیفیت محتوای نشراتی در رسانه های همگانی تاکید کرد.

رادیو هوا درحالی به نشرات آغاز می کند که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان نزدیک پنجاه فیصد رسانه ها در افغانستان با فشار خشونت بار و تهدید از سوی طالبان دفاتر شان بسته شدند و خبرنگاران بازداشت و شکنجه شدند.