طالبان به طبقه اناث اجازه ثبت نام کانکور برای سال ۱۴۰۲ ندادند

8 دلو 1401
1 دقیقه
طالبان به طبقه اناث اجازه ثبت نام کانکور برای سال ۱۴۰۲ ندادند

روزنه صلح: طالبان با ارسال مکتوبی به موسسات تحصیلات عالی خصوصی اجازه ثبت نام کانکور را به طبقه اناث برای سال ۱۴۰۲ خورشیدی را ندادند.

درمکتوب طالبان آمده است:” ثبت نام محصلین طبقه اناث الی اطلاع ثانوی مجاز نمی باشد”.

این درحالی است که طالبان در دستور اخیرخود تحصیل دختران را ممنوع کردند ومانع ورود طبقه اناث به دانشگاه شدند. اما در هفته گذشته هیأت بلند رتبه سازمان ملل متحد به کابل آمدند و از طالبان خواستند که تصمیم خود را مبنی بر منع تحصیل دختران و زنان پس بگیرند.