سازمان‌ملل از جامعه بین الملل خواسته است که درخواست های شان را برای بازگشایی مکاتب دخترانه تشدید بخشند.

2 حمل 1402
3 دقیقه
سازمان‌ملل از جامعه بین الملل خواسته است که درخواست های شان را برای بازگشایی مکاتب دخترانه تشدید بخشند.

روزنه صلح : کارشناسان سازمان ملل به تاریخ (۲۰ مارس ۲۰۲۳)  گفتند که محرومیت غیرقانونی مستمر از حق تحصیل دختران و زنان جوان در افغانستان نشان دهنده یک رفتار نادری جهانی در آموزش است که بر یک جنس، یک نسل و آینده کشور تأثیر می گذارد. در بیانیه که از طرف سازمان ملل صادر شده امده است:

مکاتب باید برای دختران در سراسر افغانستان بازگشایی شوند. در عوض، به نظر می‌رسد که برای دومین سال تحصیلی متوالی، دختران نوجوان از ادامه تحصیل منع خواهند شد – و افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل می‌کند که دختران و زنان جوان را از رفتن به مکتب‌های متوسطه و مکان‌های تحصیلات عالی منع می‌کند.

 این کارشناسان سازمان ملل متحد افزوده  است : «آموزش یک حق توانمندساز است که به خودی خود و برای تحقق سایر حقوق بشر مانند حقوق کار، داشتن استانداردهای زندگی مناسب، صحت، مشارکت در جامعه و اجتماعات، برابری در برابر قانون و آزادی های اساسی انکار این حق به نیمی از جمعیت، زنان و دختران را عملاً از اکثر حقوق بشر دیگر محروم می کند».

سازمان ملل متحد دربیانیه خود گفته است که مقامات کنونی طالبان هیچ توجیهی برای انکار حق تحصیل، به هر دلیل، از جمله مذهب یا سنت، ندارند. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، موظف است به آن احترام بگذارد. ، از حق تحصیل بدون تبعیض بر اساس جنسیت یا هر دلیل دیگر، صرف نظر از قدرت حاکم، محافظت و تحقق بخشد.

طالبان در دوران حکومت اولیه خود در این کشور بین سال‌های 1996 و 2001، زنان و دختران را از حق تحصیل محروم کردند و پس از به دست گرفتن قدرت برای بار دوم در سال 2021، دختران پس از بلوغ دوباره از حق تحصیل محروم شدند. هر دو بار ممنوعیت تحصیل دختران به عنوان یک اقدام موقت معرفی شد. با این حال، در دوره اول این ممنوعیت برداشته نشد و تا زمانی که طالبان به وعده های خود مبنی بر بازگشایی مدارس متوسطه و دانشگاه ها بصورت فوری عمل نکنند، باید نتیجه گرفت که آنها قصد انجام این کار را ندارند.

دیگر فضای امنی برای دختران برای ملاقات، یادگیری و فقط کودکی بودن، وجود ندارد. اگر ممنوعیت تحصیل ادامه یابد، پیامدهای زندگی به ویژه برای دختران، بلکه برای همه کودکان، در مسیر منفی ادامه خواهد داشت و بهبودی چندین دهه طول خواهد کشید. ما نمی توانیم بگذاریم این اتفاق بیافتد.

در بیانیه امده  است که همراه با وضعیت وخیم اقتصادی و حقوق بشری در کشور، عواقب آن بسیار زیاد است. از زمانی که ممنوعیت تحصیل برای دختران اعمال شد، نرخ ازدواج کودکان و کار کودکان افزایش یافته است، همانطور که گزارش‌هایی از مصرف دارو برای کودکان برای غلبه بر گرسنگی و حتی مرگ بر اثر سوء تغذیه افزایش یافته است.

سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده تایید کرده است : “حتی اگر این ممنوعیت لغو شود، ما نگران کیفیت آموزشی هستیم که برای دختران و پسران نیز ارائه می شود. گزارش‌های نگران‌کننده از مدارس راهنمایی پسرانه، جایگزینی معلمان دینی با معلمان حرفه‌ای واجد شرایط، با تغییرات قابل‌توجه در برنامه‌های درسی مکاتب، و ارائه محدود دروس مکاتب را برجسته می‌کند”.

سازمان ملل از مدافعان حقوق کودکان وزنان تمجید کرده ودر بیانیه خود آورده است : «ما به زنان، کودکان و مردان شجاع به دلیل ادامه اعتراض به ممنوعیت دسترسی زنان و دختران به آموزش درود می فرستیم و درخواست های آنها برای لغو فوری این ممنوعیت را تکرار می کنیم. ما محرومیت از تحصیل برای زنان و دختران را به شدیدترین عبارات محکوم می کنیم».

سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است که درخواست های شان را برای بازگشایی مکاتب دخترانه تشدید بخشند.