کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار رهاییِ بازداشت‌شدگانِ فعالان مدنی در افغانستان گردید

12 حمل 1402
2 دقیقه
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار رهاییِ بازداشت‌شدگانِ  فعالان مدنی در افغانستان گردید

روزنه صلح: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تازه ترین گزارش که شام امروز ( اول اپریل) به نشر سپرده خواستار رهاییِ بازداشت‌شدگانِ  فعالان فرهنگی – مدنی در افغانستان گردیده است. در  این گزارش، اشاره به گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل شده است که آن سازمان از تخطی‌های گستردۀ حقوقِ‌بشری پرده برداشته‌ بود و  از جهان خواسته بود که توجه جدی به وضعیتِ حقوقِ‌بشر در افغانستان داشته باشند.

این سازمانِ بین‌المللیِ حقوقِ‌بشر، به وضعیتِ دردناک زنان، محدودیت‌ها بر حقِ آموزش و پرورش، کشتارِ افرادِ ملکی و بی‌گناه، وضعیتِ ناگوارِ نظامیانِ پیشین، ترویج و تطبیقِ محاکمِ صحرایی و قیوداتِ تحمیلی بر آزادیِ بیان و رسانه‌ها و وضعیتِ حقوقِ‌بشری اقلیت‌های قومی‌ـ ‌مذهبی در افغانستان، توجه جدی مبذول داشته و از جامعۀ جهانی خواسته‌ بود تا در این شرایطِ دشوار در کنارِ مردمِ فقیر و بی‌چارۀ افغانستان قرار گیرند.

در ادامه گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده بود، که طالبان، هنوز هم فعالانِ فرهنگی و مدنیِ بازداشت‌شده، هریک ذکریا اصولی، رسول پارسی، نرگس سادات، موسی شاهین، مرتضی بهبودی، سید محمد حسینی، مؤسسِ بنیادِ فرهنگی‌ـ‌ هنریِ صدای هم‌وطن، مطیع‌الله ویسا، فعالِ برجستۀ حقِ آموزش و پرورش و تعداد دیگر را بدونِ هیچ جرمی، در بند دارند و از سرنوشت شان خبری نیست.

در ادامه گزارش امده است که تا کنون، نهادها و سازمان‌های متعدد و با اعتبارِ ملی و بین‌ا‌لمللی در قبالِ  این بازادشت‌ها  موقفِ صریح داشته و خواستار رهایی این افراد شده‌اند، امّا با تأسف طالبان، با آن‌که می‌دانند این بازداشت‌ها بازتابِ گستردۀ جهانی دارد و سببِ افزایشِ نفرت در برابر این تخطی‌های توجیه‌ناپذیر شده‌است، دست از بازداشت بر نداشته و کم‌ترین توجه به خواست‌های مردم و سازمان‌های حقوق‌بشری نداشته‌است.

کمیسیونِ‌مستقلِ‌حقوقِ‌بشرِ افغانستان، در حالی‌که از نشرِ گزارشِ سازمانِ عفوِ بین‌الملل استقبال می‌کند، از نهادهای ملی و بین‌المللی می‌طلبد، تا به سفارشاتِ ناشی از این گزارش توجه جدی مبذول دارند. کمیسیون یاد شده  از طالبان می‌خواهد تا هرچه زودتر و بی‌هیچ تعلل، اشخاصی را که به‌خاطرِ فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و روشن‌گرانه بازداشت کرده، رها سازند.کمیسیونِ‌مستقلِ‌حقوقِ‌بشرِ افغانستان، از دولت‌ها و میکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌طلبد تا به‌منظورِ تحققِ حقوقِ‌بشر، فشارهای ملموس و بیش‌تری را بر طالبان وارد کنند و جلو خودسری‌های این ناقضانِ معلوم‌الحال و نقضِ آشکار حقوقِ‌بشر در افغانستان را بگیرند.

قابل یاد آوری است که در ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی در مورد بازداشت فعالین مدنی و فرهنگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش بازداشتها و سرکوب فعالان مدنی در افغانستان توسط حکومت طالبان، هشدار داده اند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر با نشر یک اعلامیه، گفته است که هیچ فرد نباید به خاطر دفاع از حقوق اساسی اش باز داشت شود.