سازمان ملل‌: در تاریخ سازمان هیچ رژیم مانع کار زنان در سازمان ملل نشده ، این تصمیم طالبان تعرض علیه زنان و قوانین بین المللی است

17 حمل 1402
2 دقیقه
سازمان ملل‌: در تاریخ سازمان هیچ رژیم مانع کار زنان در سازمان ملل نشده ، این تصمیم طالبان تعرض علیه زنان و قوانین بین المللی است

روزنه صلح: در اعلامیه‌ای که عصر دیروز (پنجم اپریل) از طرف سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده است، تصمیم مقامات حاکیم طالبان مبنی بر منع کار زنان افغان برای این سازمان در افغانستان را به شدیدترین وجه محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که مقامات طالبان به سازمان‌ملل اطلاع داده‌اند که این حکم بصورت فوری قابل اجرا است، هیچ زن افغان اجازه ندارند برای سازمان ملل متحد در افغانستان کار کند و این اقدام به طور جدی اجرا خواهد شد. این تصمیم دستورالعملی را که گروه طالبان قبلاً در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ کار زنان افغان را در سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی منع نموده بود، تمدید می‌نماید.

بر اساس این اعلامیه، کارمند زن افغان سازمان ملل متحد قبلاً محدودیت هایی را در رفت و آمد خود از جمله آزار و اذیت، ارعاب و بازداشت تجربه کرده‌بودند. بنابراین سازمان ملل به همه کارکنان افعان اعم از زن و مرد دستور داده است که تا اطلاع ثانوی سرکار حاضر نشوند. این ممنوعیت بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است و برای  سازمان ملل پذیرفته نمی‌باشد.

در اعلامیه واضح شده است که این ممنوعیت، نقض بی‌پیشینه حقوق زنان، نقض آشکار اصول بشردوستانه، و نقض قوانین بین‌المللی در مورد امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل، از جمله قوانینی است که به همه کارکنان سازمان ملل که زنان شامل آن است، می تواند مستفید گردد.

روزا اوتونبای وا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، با بلندترین سطوح ممکنه مقامات گروه طالبان در حال گفتگو است تا اعتراض سازمان ملل متحد را مبنی بر تصمیم آنها ابراز نموده و خواستار لغو فوری دستور مذکور گردد. سازمان ملل متحد با کشورهای عضو، جامع دونران، و شرکای بشردوستانه نیز در گفتگو است. دستور مذکور بر تعامل جامعه جهانی با افغانستان و توانایی سازمان ملل متحد در حمایت از مردم در شرایطی که آنها یک بحران بی سابقه انسانی را تجربه میکنند، تأثیر بیشتر خواهد گذاشت.

دو سوم مردم افغانستان که تقریبا ۲۸.۳ میلیون نفوس این کشور را تشکیل می دهد، برای زنده ماندن خود نیاز به کمک های حیاتی دارند، از این میان ۲۰ میلیون شان از امنیت غذایی برخودار نیستند که ۶ میلیون آن در یک قدمی قحطی قرار دارند. این دستور بر توانایی شرکای ارائه کننده کمک های بشری در قسمت کمک به آسیب پذیرترین افراد خاصتاً زنان و دختران نیز تاثیر منفی می‌گذارند.

خانم روزا اوتونبایوا گفت: “در تاریخ سازمان ملل متحد، هیچ رژیمی دیگری تا اکنون تلاش نکرده تا زنان را فقط بدلیل زن بودن شان از کار کردن در این سازمان منع کنند. این تصمیم بیانگر تعرض علیه زنان، اصول اساسی سازمان ملل متحد، و قوانین بین المللی است. این یک ضربه ظالمانه و ویرانگر دیگری در برابر زنان افغانستان است که عواقب شدیدی بر تمام افغان ها به دنبال دارد. افغانستان در معرض خطر بیشتر فالکت اقتصادی و انزوا از جامعه بین المللی قرار دارد.”

در قسمت دیگر این اعلامیه گفته شده است که این اقدام مقامات حکومت طالبان در مورد کارمندان زن سازمان ملل بخشی از یک سلسله اقدامات افراطی است که آنها برای کنار گذاشتن زنان و دختران تقریباً از تمامی جنبه های زندگی عامه و حبس آنها در خانه های خود انجام داده اند. این یک تلاش سیستماتیک برای تغییر شکل جامعه است که مردان را تنها منحیث بازیگران یک اجتماع می‌دانند. سازمان ملل همچنان خواستار رفع تمامی محدودیت های تبعیض آمیز اعمال شده طالبان بر زنان و دختران از ماه اگست ۲۰۲۱ بدینسو، است.