سازمان ملل درافغانستان در مورد ماندن و رفتن تصمیم می گیرد

22 حمل 1402
2 دقیقه
سازمان ملل درافغانستان در مورد ماندن و رفتن تصمیم می گیرد

روزنه ‌صلح: یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در تازه ترین اعلامیه‌ی که امروز  ۱۱ اپریل منتشر نموده بیان داشته است که سازمان ملل متحد بار دیگر به گونه واضح تصمیم مقامات حاکم طالبان را مبنی بر ممنوعیت کار زنان برای سازمان ملل متحد تقبیح نموده و این ممنوعیت را بر اساس قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی دانسته و به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی تواند آن را عملی نماید.

در این اعلامیه‌ آمده است که این آخرین اقدام از یک سلسله اقدامات تبعیض آمیزی است که توسط مقامات حاکم طالبان به هدف محدود کردن شدید مشارکت زنان ودختران در اکثر موارد زندگی عامه وروزمره در افغانستان صورت گرفته است.

در ادامه اعلامیه واضح ساخته شده است که مقامات حاکم طالبان به دنبال این هستند که سازمان ملل متحد را مجبور سازد که بین ماندن و ارائه خدمات در حمایت از مردم افغانستان، و پابندی به مقررات و اصولی که ما موظف به رعایت از آنها هستیم، یک انتخاب وحشتناک انجام دهد. این امر باید روشن باشد که هرگونه عواقب منفی برخاسته از این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات حاکم خواهد بود.

براساس این اعلامیه، خانم روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان،  یک دوره بررسی عملیاتی را الی تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرده است. در جریان این دوره، سازمان ملل متحد در افغانستان مشوره های لازم را انجام خواهد داد، تنظيمات عملیاتی مورد نیاز را روی دست خواهد گرفت و برنامه ریزی اضطراری را برای همه نتایج ممکن تسريع خواهد کرد. سازمان ملل متحد طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک تعامل اصولی و سازنده را در تمام سطوح ممکن با مقامات حاکم طالبان حفظ خواهد کرد.

در این اعلامیه به همه کارمندان افغان اعم از زنان و مردان دستور داده شده است که به استثنای محدود برای انجام وظایف حیاتی به وظایف خویش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.

در اعلامیه اشاره شده است که سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد تا فعالیت ‌های بشردوستانه ضروری وحیاتی خویش را مطابق با اصول ومعیارهای بشردوستانه که توسط کمیته دائمی بین سازمانی در جنیوا در سال ۲۰۲۲ مشخص شده است، ادامه دهد، که طی این دوران تمام جنبه ها وپیامدهای ممنوعیت را ارزیابی خواهیم کرد، وفعالیت های خویش را در مواردی که به ممانعت مواجه میشود به تعويق خواهیم درآورد.

از  ماه اگست سال ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد تلاش کرده است که به حضور وخدمات خویش ادامه دهد تا از رنج بی‌ سابقه مردم افغانستان کاسته شود.

امور سازمان ملل متحد در افغانستان بر اساس نیازمندی های بشردوستانه برای حفظ زندگی انسان ها وهمینگونه بر اساس اصول بشردوستانه انسانیت، بی‌طرفی واستقلال صورت میگیرد.