کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: هیچ دلیل سیاسی واستراتیژیک نباید سببِ معامله با حقوق بشری شهروندان افغانستان گردد

7 ثور 1402
2 دقیقه
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: هیچ دلیل سیاسی واستراتیژیک نباید سببِ معامله با حقوق بشری شهروندان افغانستان گردد

روزئه صلح : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دراعلامیه ی در باره نشست دوحه قطر که سوی سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه دولت ها در امور افغانستان برگزار می شود می گوید که هیچ دلیل سیاسی و استراتیژیک نباید سببِ معامله با حقوق بشری شهروانِ افغانستان گردد وافزوده: “در صورتی‌که حقوق‌بشر از جایگاه اصلی‌اش در این مذاکرات و مباحثات نزول کند، در آن‌صورت سازمان‌ملل‌متحد از اصولِ پایه‌ییِ خود عدول کرده و سببِ نزولِ شأن و اعتبارش در سطحِ ملی، منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی می‌گردد”.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه خویش که امروز ۲۷ اپریل منتشر شده گفته است که سازمان‌ملل‌متحد به‌عنوانِ بزرگ‌ترین سازمانِ هم‌آهنگیِ بین‌المللی، که مهم‌ترین اسنادِ حقوق‌بشری را طرح و تصویب کرده‌است، باید حقوقِ اساسی شهروندان افغانستان به‌ویژه وضعیتِ اسفناکِ زنان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شدۀ قومی‌ـ‌مذهبی را در اجندای اصلیِ این همایش قرار دهد.

این کمیسیون از این نشست در پشتِ درهای بسته بدون حضور نهاد های بین المللی و عدم دسترسی اطلاعات رسانه ها و مردم ابراز نگرانی کرده است و از سازمان ملل متحد خواسته است که نهاد های ملی و بین المللی نظارت از حقوق بشر در این نشست اشتراک داشته باشند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به تلاش ها برای به رسمیت شناسی طالبان گفته است  که در شرایط کنونی به رسمیت شناسی طالبان منتفی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است و نباید این بحث شامل اجندای نشست دوحه وهیچ نشست دیگر شود.

تا کنون نشست دوحه قطر که در دوم می برگزار می شود  به واکنش های نهاد های ملی و بین المللی حقوق بشر مواجه شده وهر کدام به رسمیت شناسی طالبان را غیر قابل قبول دانسته وخواستار لغو بحث به رسمیت شناسی طالبان شده اند.