باشندگان برخی ولسوالی های ولایت غور ازعدم نداشتن داکتران زن شکایت دارند

15 جوزا 1402
1 دقیقه
باشندگان برخی ولسوالی های ولایت غور ازعدم نداشتن داکتران زن شکایت دارند

روزنه صلح : شماری از باشندگان و مسئولان محلی در برخی از ولسوالی‌ها و بخش‌های دوردست غور، از نبود «پزشکان زن و جراح» در این ولایت شکایت دارند، آنان، می‌گویند که بیش‌تر وقت‌ها بیماران شان را برای درمان به شهر فیروزکوه، مرکز غور یا ولایت‌های هم‌جوار آن، انتقال می‌دهند.

باشندگان غور، تأکید می‌کنند که نبود پزشکان زن و جراح و دوربودن مرکزهای درمانی، مردم به ویژه زنان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است و نبود مراکز درمانی و دوری راه، هرازگاهی سبب می‌شود که برخی بیماران در راه انتقال به شفاخانه، جان‌های شان را از دست بدهند.

یک باشنده‌ی ولسوالی پسابند غور، می‌گوید: «چون داکتر/پزشک جراح نیست، مریضان/بیماران ما به ولسوالی تیوره انتقال می‌کند یا نمی‌کند به راه می‌ماند، یا به مرکز غور انتقال نمی‌خورد. موتر مشکل دارد، داکتران مجرب و مسلکی در این کلینیک نیستند، به مرکز یک ولسوالی باید همه چیز آماده و مجهز باشد، ما سخت به مشکل گرفتاریم.

این درحالی است که با حاکمیت امارت اسلامی خدمات صحی در افغانستان تضعیف شده است ومحدودیت های کاری و تحصیلی برزنان از سوی طالبان وضع شده اند.