کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازحکومت پاکستان خواهان توقف بازداشت و اخراج پناهجویانِ افغان شد

21 جوزا 1402
2 دقیقه
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازحکومت پاکستان خواهان توقف بازداشت و اخراج پناهجویانِ افغان شد

روزنه صلح : کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان در بیانیه ای از حکومتِ پاکستان خواست که اخراج پناهجویان افغانستان را متوقف کند.

در بیانیه ای این کمیسیون که امروز (۱۱ جون) به نشر رسیده امده است:” کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  از حکومت پاکستان می‌طلبد تا از بازداشت و اخراچ پناه‌جویانِ افغان، که از قربانیانِ اصلیِ جنگ‌، بحرانِ سیاسی و معضلاتِ اجتماعی در افغانستان استند، بپرهیزد”.

 پولیس پاکستان در روز های اخیر به بازداشت های گسترده پناهجویان و مهاجران افغان در اسلام آباد پرداخته و تعدادی از مهاجران را از خانه های شان بازداشت و از پاکستان اخراج کرده است.

کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان گفته است که اخراجِ این پناه‌جویانِ سرگردان، فاجعه‌بار بوده و جانِ تعدادِ زیادی از فعالانِ حقوق‌بشر، زنانِ معترض، دادستان‌ها، وکلای مدافع، نظامیان و کارمندانِ حکومتِ پیشین، فعالانِ رسانه‌یی، هنرمندان، دگراندیشان و فعالانِ سیاسی را با خطر بسیار جدی مواجه می‌سازد.

کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از کمیساریای عالی سازمان‌ملل‌متحد در امورِ پناه‌جویان و مهاجران خواسته است تا هر چه زودتر مذاکره و گفت‌و‌گوی اثربخش با دولتِ پاکستان را به راه‌انداخته و جلوِ اعمالِ اذیت‌کنندۀ پولیس پاکستان را بگیرد.

این کمیسیون خواستار بررسیِ وضعیتِ حقوق‌بشریِ پناه‌جویان افغان در پاکستان ازسوی گزارش‌گر ویژۀ حقوق‌بشر در امورِ افغانستان، کمیسیون حقوق‌بشرِ پاکستان و سایرِ مأموریت‌ها و ساختارهای منطقه‌یی و بین‌المللیِ تأثیرگذار، شده است.

کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان در اخیر اعلام امادگی کرده که همراه با سایرِ مأموریت‌ها و ساختارهای حقوق‌بشری، نقشِ مهم و اساسیِ خویش را در مستندسازی، بررسی‌ها و گفت‌وگو میان پناه‌جویان افغان در پاکستان و ساختارهای منطقه‌یی و بین‌المللی ایفا کند.

سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را در اسلام تایید کرده و در نشستِ با وزارت داخله پاکستان و مسولین پولیس اسلام آباد خواهان توقف بازداشت و اخراج پناهجویان شد.

سفارت افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که دستگیری پناهندگان افغان در پایتخت، شهر راولپندی و نواحی همجوار پاکستان ادامه دارد و این سفارت بار دیگر این مشکل را از نزدیک با مقام‌های امنیتی پاکستان در میان گذاشته است.