مرتضی بهبودی پس از ۲۸۴ روز در زندان از بند طالبان رها شد

26 میزان 1402
1 دقیقه
مرتضی بهبودی پس از ۲۸۴ روز در زندان از بند طالبان رها شد

مرتضی بهبودی ، خبرنگار فرانسوی افغان تبار که ۲۸۴ روز در زندان بود امروز( ۲۶ میزان) سازمان خبرنگاران بدون مرز از رهایی او خبر داد.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در خبرنامه ای نگاشته است  که اداره محکمه طالبان حکم رهایی بهبودی را صادر کرده است و او قرار است تا پایان این هفته به فرانسه برگردد.

طالبان تا هنوز در مورد رهایی بهبودی چیزی نگفته اند.

مرتضی بهبودی سال گذشته در کابل از سوی طالبان بازداشت شد.