تام وست با استقبال از آزادی مطیع الله ویسا خواستار رهایی همه مدافعان حقوق بشر شد

5 عقرب 1402
1 دقیقه
تام وست با استقبال از آزادی مطیع الله ویسا خواستار رهایی همه مدافعان حقوق بشر شد

 تام وست ، نماینده ویژه آمریکا  برای افغانستان با استقبال از آزادی مطیع الله ویسا فعال حقوق آموزش دختران در افغانستان از بند طالبان در شبکه اکس نگاشته است: « با همکارانم از رهایی مطیع الله ویسا استقبال می‌کنم و خواستار رهایی همه مدافعان حقوق بشر افغانستان استیم ».

مطیع الله ویسا ، بنیانگذار نهاد آموزشی “قلم” روز پنجشنبه ( ۴ عقرب) پس از ۲۱۵ روز از بند طالبان آزاد شد.

طالبان اقای مطیع الله ویسا را به تاریخ  هفتم حمل سال جاری از منطقه خوشحال مینه از مسجد ” ویس قرنی ” کابل بازداشت کردند.

مطیع الله ویسا در بازگشایی مکاتب به روی کودکان و بخصوص دختران در افغانستان برنامه ای دادخواهی و اگاهی دارد. او در آموزش کودکان تلاش های زیاد نموده است.

ریچارد بنت ، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان نیز با نشر پیامی در شبکه اکس نگاشته است:”من ازآزادی مطیع الله ویسا استقبال می کنم و خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط همه مدافعان حقوق  بشرافغانستان هستم و انها در دفاع از حقوق بشر خود سرانه بازداشت شده اند”.

سازمان عفو بین الملل با استقبال از آزادی آقای ویسا از بند طالبان در شبکه اکس نوشته است:« او نباید بخاطرترویج حق آموزش دختران زندانی می شد.از همه کسانی خستگی ناپذیر کار کردند و بخصوص کسانی که از طریق اقدام فوری کمپین کردند ، سپاسگزاریم.»

انجمن راه قلم آزادی مطیع الله ویسا را تایید کرده است. طالبان در باره ای آزادی اقای ویسا چیزی نگفته اند. .