جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۳ بنیاد فریدریش ایبرت آلمان به شهرزاد اکبر تعلق گرفت

21 عقرب 1402
1 دقیقه
جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۳ بنیاد فریدریش ایبرت آلمان به شهرزاد اکبر تعلق گرفت

بنیاد فریدریش ایبرت آلمان جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۳ را به شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اهدا کرد.

این سازمان در بیانیه خود گفته است که خانم اکبر یک مدافع واقعی حقوق بشر است که درحمایت از حقوق بشر و دموکراسی از طالبان ، دولت افغانستان وجامعه بین الملل انتقاد کرده است.

دربیانیه این سازمان امده است که شهرزاد اکبر در تبعید برای افزایش آگاهی از وضعیت افغانستان و حمایت از مقاومت زنان در برابر طالبان به عنوان رئیس سازمان حقوق بشر« رواداری» فعالیت کرده است.

خانم شهرزاد اکبر از سال ۲۰۱۹ تا سقوط حکومت جمهوری افغانستان بدست طالبان بعنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود.

قرار است این جایزه در ۲۸ نوامبر سال جاری در یک مراسمی به خانم اکبر اهدا شود.