کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر: از رفتار نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان نگرانیم ، برنامۀ اخراج اجباری متوقف شود

25 عقرب 1402
1 دقیقه
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر: از رفتار نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان نگرانیم ، برنامۀ اخراج اجباری متوقف شود

ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در واکنش به ادامۀ اخراج مهاجرین افغانستان با رفتار نامناسب پاکستان می گوید که از بازداشت ها ، حبس خود سرانه ، تخریب ملکیت ها و اشیای شخصی و اخاذی از مهاجرین افغان نگران شده است واین در مغایرت با میزبانی سنتی چند دهه سخاوتمندانۀ پاکستان قرار دارد.

ولکر ترک روز چهار شنبه ( ۲۴ عقرب) گفت:” بازداشت های خود سرانه و حبس مهاجرین در مخالفت با مکلفیت های پاکستان تحت قوانین بین المللی قرار دارد و پاکستان باید حفاظت افرادی را تضمین کند که مورد پی گرد ، شکنجه و آسیب غیر قابل جبران در افغانستان قرار دارند. مدافعان حقوق بشر ، اقلیت های قومی و مذهبی، فعالین مدنی و کارمندان رسانه ها ، زنان و دختران از جمله کسانی هستند که با این خطر مواجه هستند”.

پاکستان به مهاجرین افغان که فاقد اسناد قانونی هستند هشدار داده بود که تا اول نوامبر سال جاری میلادی از پاکستان خارج شوند.

کمیشنر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر گفت :” بازداشت مهاجرین یک گزینۀ اخر است و نباید به اجبار بازگشت داده شود”.

آقای ولکرگفته است که بیشتر مهاجرین به دلیل اینکه به اجبار بازگشته داده می شوند با امکانات خیلی اندک مالی به افغانستان بر میگردند و مهاجرین مجبورند که رشوت دهند تا دارایی های شان ضبط نشوند.

کمیشنر ملل متحد برای حقوق بشر بار دیگر خواستار تعلیق برگشت مهاجرین افغان از پاکستان شد.