برگزاری مظاهره برضد نسل کشی هزاره ها دراسلام آباد پاکستان،

2 دلو 1402
1 دقیقه
برگزاری مظاهره برضد نسل کشی هزاره ها دراسلام آباد پاکستان،

درپی ادامه انفجارها درمناطق هزاره نشین غرب کابل و توقیف دها دخترجوان به بهانۀ بدحجابی توسط گروه طالبان فعالان زن دراسلام آباد دست به اعتراض زدند.

امروز21 جنوری، دها دخترخانم مقیم اسلام آباد روی خیبانها برآمده و برعلیه رفتارهای خشونتبارطالبان علیه زنان و ادامه انفجارات که به هدف نسل کشی هزاره ها خوانده میشود، دست به اعتراض زدند.

آنان انفجارات اخیردرغرب کابل را که سبب کشته و زخمی شدند دها باشنده هزاره تبارغرب کابل شدند را محکوم وازجامعه جهانی خواستند که به نسل کشی هزاره ها توجه جدی نموده و برای توقف آن راهبرد های جلوگیری کننده ی را روی دست گیرند.

فریبا احمدی یکی از برگزارکننده این مظاهره در اسلام آباد به رسانه ها گفت که هزاره ها درافغانستان تحت حاکمیت طالبان درشرایط سخت از تبعیض قومی، مذهبی زندگی میکنند وهرروز مورد حملات انتحاری وانفجاری قرار داده میشوند.

وی اضافه کرد که حتا دربرخورد به مساله حجاب نیز با زنان هزاره برخورد متفاوت صورت میگیرد.

تظاهرات علیه طالبان قراراست در۳۰ کشورجهان برگزارگردد و امروز درپاریس پایتخت فرانسه و برخی شهرهای بزرگ جرمنی نیز برگزارشده بود.

اشتراک کننده گان مظاهره درپاریس با شعار”طالبان گروه تروریستی است و نباید به رسمیت شناخته شود” و ” جهان نباید مساله حقوق بشرو زنان را معامله کند” پس از راهپیمائی و سخنرانی خاتمه داده شد.