اوچا: دختران و زنان افغانستان در توسعه اقتصاد کشور مهم اند

23 دلو 1402
2 دقیقه
اوچا: دختران و زنان افغانستان در توسعه اقتصاد کشور مهم اند

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که نقش دختران و زنان نه‌تنها در توسعه اقتصادی یک کشور؛ بلکه در پیشرفت تمام جنبه‌های جامعه نقش مهمی دارد.

دفترهماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) ناوقت امروز ( یک‌شنبه، ۲۲ دلو) به مناسبت «روز جهانی زنان و دختران در ساینس» با نشر پیامی در صفحه ایکس خود نگاشته است که توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس، برای مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

این دفتر گفته است: «دسترسی کامل و برابر به زنان و دختران در ساینس، فناوری و نوآوری نه‌تنها در توسعه اقتصادی یک کشور؛ بلکه در پیشرفت تمام جنبه‌های جامعه نقش مهمی دارد.»

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این سازمان در کنار زنان و دختران افغانستان که برای آموزش جهت مبارزه با چالش‌های ملی و جهانی تلاش می‌کنند می‌ایستد.

این دفتر بین‌المللی از گروه طالبان خواسته است که هر چی زودتر محدودیت‌ها بر آموزش، تحصیل و کار را از سر راه دختران و زنان افغانستان بردارند.

رزا اوتنبایوا، رییس یوناما در این مورد گفته است: «توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس در افغانستان زمینه‌ی فعالیت نیمی از پیکر جامعه را در امر مبارزه با چالش‌های مانند مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار فراهم می‌کند.»

در همین حال، سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان در پیامی به به مناسبت «روز جهانی زنان و دختران در ساینس» با نشر پیامی در صفحه ایکس خود نوشته است که توانمندسازی زنان و دختران در آموزش آینده افغانستان را روشن‌تر می‌سازد.

این سفارت گفته است که «باید پذیرفت که اگر به زنان و دختران افغانستان فرصت داده شود، آنان مانند دیگر افراد توانایی درعلم را دارند.»

روز جهانی زنان در ساینس از سال ۲۰۱۵ به این‌سو‌ برای ارتقای سطح دسترسی و مشارکت کامل زنان و دختران در زمینه‌های ساینس، فناوری، انجنیری و ریاضیات از سوی یونسکو تجلیل می‌شود.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ۱۱ فبروری را به‌عنوان «روز جهانی زنان و دختران در ساینس» نام‌گذاری کرده است و از این روز در سراسر جهان تجلیل می‌شود.

اما؛ در افغانستان از این روز در حالی تجلیل می‌شود که گروه طالبان نزدیک به سه سال دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محرم کرده‌اند و این عمل طالبان با واکنش‌های جامعه جهانی روبرو شده است.