جنبش شنبه‌های ارغوانی: طالبان با کلمات حقوق بشر، نوروز، انتخابات و مردم سالاری بیگانه هستند و توانایی کنار آمدن با مردم افغانستان و جامعه جهانی را ندارند.

1 حمل 1403
2 دقیقه
جنبش شنبه‌های ارغوانی: طالبان با کلمات حقوق بشر، نوروز، انتخابات و مردم سالاری بیگانه هستند و توانایی کنار آمدن با مردم افغانستان و جامعه جهانی را ندارند.

اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی با راه‌اندازی تجمع‌های اعتراضی به مناسبت سال جدید خورشیدی می‌گویند که در سال پیش‌رو برای شکل‌گیری حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز تلاش بیش‌تر می‌کنند.

اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز ( چهارشنبه، ۱ حمل) به مناسبت سال جدید خورشیدی با راه‌اندازی تجمع‌های اعتراضی در مکان سربسته در ولایت تخار می‌گویند که سال ۱۴۰۲ در زیر حاکمیت گروه طالبان، برای شهروندان افغانستان بویژه زنان، حرکت‌های اعتراضی و اقوام آسیب پذیر، سال پر از سرکوب، محرومیت، بازداشت، شکنجه، ظلم و ستم بود.

اعضای این جنبش گفته است که گروه تروریستی طالبان در سال گذشته، زیر نام تطبیق فرهنگ افغانیت و اسلامیت، سیاست تبعیض جنسیتی بی‌رحمانه‌ای را عليه زنان و دختران به هدف حذف آنان از جامعه افغانستان شدت بخشیده و حتا دست به اخطتاف زنان و دختران مخصوصا بانوان “تاجیک” و “هزاره” زدند که متأسفانه همین اکنون نیز این سرکوب غیر انسانی ادامه دارد.

بر اساس بیانیه‌ای این جنبش آمده است که اعضای این جنبش در سال پیش‌رو برای شکل‌گیری حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز در افغانستان تلاش بیش‌تر می‌کنند.

اعضای این جنبش تاکید کرده است که گروه طالبان در نزدیک به سه سال گذشته اثبات کردند که با ارزش‌های چون حقوق بشر، حقوق زنان، نوروز، انتخابات و مردم سالاری بیگانه بوده و توانایی کنار آمدن با مردم افغانستان و جامعه جهانی را ندارند.

به گفته‌ای اعضای این جنبش، طالبان با سرکوب وحشیانه، صدای عدالت خواهی شهروندان افغانستان را خفه و  بدین باور اند که هر گونه انتقاد از حکومت خودخوانده شان جرم بوده و بارها مقام‌های این گروه گفته اند که انتقاد کنندگان “واجب القتل” هستند.

اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که ادامه سیاست‌های حکومت گروه طالبان در سال گذشته، علاوه بر افزایش بحران‌های حقوق بشری، ترویج افراطیت خشونت محور، انزوای بین‌المللی افغانستان، آینده مبهم، بیکاری، گرسنگی و فقر اقتصادی، افزایش بی سوادی و مدرسه سازی، باعث گردید تا افغانستان یکبار دیگر غمگین‌ترین کشور جهان شناخته شود.

این جنبش گفته است: «گروه طالبان در حالیکه هیچ‌گونه مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارند و بدون راهکاری مشخص و قانونی دست به غارت “سرمایه‌های ملی” و “معادن” کشور زده و تنها برای بقاء و تداوم حکومت نامشروع شان، بدون اینکه برای مردم افغانستان پاسخگو باشند؛ پروژه‌های بزرگ ملی را با کشور های حامی شان در منطقه عقد نمودند که هیچگونه تاثیری مثبت بر زندگی مردم افغانستان و کاهش فقر نداشته است.»

آنان می‌گویند که تجلیل از “نوروز” در افکار و باورهای مردم افغانستان جا گرفته و گرامی داشت از جشن باستانی”نوروز” در حقیقت نقطه وصل اقوام مختلف کشور، مسبب اتحاد و همبستگی و نابوی بنیادهای فکری گروه تروریستی و واپسگرای طالبان است.

اعضای این جنبش از عموم مردم افغانستان به ویژه زنان و اقوام آسیب پذیر خواسته است که منتظر “معجزه” نبوده و جهت پایان “مرگ تدریجی” و تامین حقوق و آزادی‌های از دست رفته شان با ندای حق، عدالت و آزادی، از بدیل حکومت خود خوانده طالبان حمایت نمایند.