تحلیل

چرا پاکستان پناهجویان افغان را قربانی می‌کند؟

29 عقرب 1402

صحنه های دلخراش در امتداد مرز/خط دیورند میان پاکستان و افغانستان دیده می شود . در ویدئوهایی که از تورخم و چمن - دو گذرگاهی که ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان را به شرق و جنوب افغانستان وصل می‌کند - منتشر می‌شود - هر افغان از سوء استفاده، بدرفتاری و ظلم آشکار توسط پلیس پاکستان و سایر نهادهای دولت...

بیشتر بخوانید

تعامل با طالبان؛ منافع سیاسی یا ارزشهای حقوق بشری

16 ثور 1402

تعامل با طالبان یکی از موضوعات مورد بحث امروز سازمان ملل و سایر کشور های دخیل در افغانستان است. به هرحالت، تعامل با طالبان بدون در نظر داشت ارزشهای حقوق بشری معنا نخواهد داشت. طالبان بدون چون و چرا باید به ارزشهای حقوق بشری احترام بگذارند تا برای تعامل واجد ...

بیشتر بخوانید

حقوق بشری مردم افغانستان نباید قربانی دیدگاه های سیاسی سازمانها و کشور ها گردد

10 ثور 1402

 گروه طالبان درسالهای ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ بالای مردم افغانستان حکومت کرد و مردم افغانستان را ازتمام حقوق مدنی و بشری شان محروم بود.  زنان و دختران افغان حق تحصیل و کار را نداشتند. میلیونها زن و دختر از حق مدنی و بشری ...

بیشتر بخوانید

خبرنگاران زن نباید به حاشیه رانده شوند

17 حوت 1401

در آستانه روز همبستگی زنان جهان «هشتم مارچ » که همه ساله در سراسرجهان و افغانستان برای ارج گذاری به مقام والای زن و پاسداری از زحمات و ایستادگی های آنان در برابر ناملایمت های روزگار تجلیل میشود اما متاسفانه نزدیک به دو سال میشود که از تجلیل آن در افغانستان نه تنها خ...

بیشتر بخوانید

طالبان فرصت نفس کشیدن را از زنان درافغانستان گرفته اند

25 عقرب 1401

طالبان هر روز ساز و برگِ تازه ی را علیه زنان و دختران افغانستان در بخشهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می سازند. محرومیت تحصیل دختران به فراموشی سپرده میشود،جامعه جهانی باید توجهی جدی به وضعیت زنان در افغانستان نمایند و بیشتر بخوانید

صلح و معامله در قاموس سیاست افغانستان

29 حوت 1398

 سیاست در اصل به معنی نفی جنگ است و از طرف دیگر کاربردش مبارزه برای قدرت می‌باشد. در کل سیاست علم دانستن موقعیت و شنا وضعیت است. در افغانستان رابطه جنگ و سیاست رابطه ی بسیار تنگاتنگ و نزدیک داشته است. ریشه ی جنگ های داخلی افغانستان را در مس...

بیشتر بخوانید