شعر

از شکریه کوچک ما هم جز یک‌ کتابچه و روسری سوخته چیزی باقی نماند

14 جوزا 1402

شما درست گفتید

حق با شما بود

ما باید گلوله بخوریم

تا درده...

بیشتر بخوانید

تفسیرِ آزادی

1 دلو 1401

تفسیرِ آزادی

در طنینِ شادِ قطارهای قافیۀ شاعرانِ شهرِ خالی از شُکوه

نشانی از اندوهِ...

بیشتر بخوانید

کاج دانش

9 میزان 1401
بیشتر بخوانید

این کودکان کجایند؟

31 حمل 1401
این کودکان کجایند؟

برای شهری که درآن بوسه ممنوع است و سنگسار واجب

24 حمل 1401

برای شهری که درآن بوسه ممنوع است

و

سنگسار واجب

به موهای س...

بیشتر بخوانید

روانه سوی مکتبیم= پرنده‌گان خوش‌خبر

15 حمل 1401

قفس مباف بعد از این

کنون ز بند رَسته‌ایم

به روز خورده‌ایم گره

بیشتر بخوانید

دختران خسته خسته منتظرند-پشت در های بسته منتظرند

8 حمل 1401

دختران خسته خسته منتظرند

پشت در های بسته منتظرند

تا قفس بشکند، نفس بزنیم

بیشتر بخوانید

همراه با آوای صلح و رضایت

11 جدی 1400

امشب، صدای شادی در هوا پیچیده است 

آسمان مملو از برق سال نو است

ابرها زیر لحاف ستاره های بیدار خوابیده اند

بیشتر بخوانید

صلح اعتراف آشکار با حقیقت است:

10 جدی 1400

صلح کلام مسافری است در درون خویش

به مسافری که به سمت دیگر می‌رود …

صلح دو کبوتر ناآشناست

بیشتر بخوانید

اکثريت خاموش

22 میزان 1400

ما فقرا

کارگران

اکثريت خاموش

همیشه در جنگ بوده ایم...

بیشتر بخوانید